×
dich-tieng-ba-lan

Polish translation

05/04/2016

Tiếng Ba Lan (język polski, polszczyzna) là ngôn ngữ chính thức của Ba Lan. Đây là nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ gốc Slav và là ngôn ngữ được...
Translation Slovak

Translation Slovak

05/04/2016

Cộng hoà Slovak (vắn tắt: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko, đầy đủ Slovenská republika là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông Âu[1][2] với...
dich-tieng-lao

Laos Translate

05/04/2016

Dịch thuật Tiếng Lào nhanh chóng chuẩn xác Lào (tên chính thức: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếng Lào:) là một quốc gia không giáp biển duy nhất...
spanish-translation

SPANISH TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
DỊCH TIẾNG PHÁP

FRENCH TRANSLATION

28/03/2016

The French language is considered as the language of love and romance. When pronounced, it is pleasing to the ear. It is also called the noble language and the language...
portuguese-translation

PORTUGUESE TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
chinese-translation

CHINESE TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
korean-translation

KOREAN TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
DỊCH TIẾNG ĐỨC

GERMAN TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
DỊCH TIẾNG NGA

RUSSIAN TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
DỊCH THUẬT TIẾNG NHẬT

JANPANESE TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
dutch-translation

DUTCH TRANSLATION

28/03/2016

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of...
0983 820 520