×
dich-tieng-ba-lan

Polish translation

05/04/2016

Tiếng Ba Lan (język polski, polszczyzna) là ngôn ngữ chính thức của Ba Lan. Đây là nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ gốc Slav và là ngôn ngữ được...
Translation Slovak

Translation Slovak

05/04/2016

Cộng hoà Slovak (vắn tắt: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko, đầy đủ Slovenská republika là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông Âu[1][2] với...
dich-tieng-lao

Laos Translate

05/04/2016

Dịch thuật Tiếng Lào nhanh chóng chuẩn xác Lào (tên chính thức: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếng Lào:) là một quốc gia không giáp biển duy nhất...
professional-interpretation

PROFESSIONAL INTERPRETATION

31/03/2016

In addition to translation, interpretation is an advantage of HACO Translation Company. Interpretation and translation have common characteristics: Translators and interpreters must have good knowledge of languages and competence. However,...
English Interpretation

ENGLISH INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
japanese-interpretation

JAPANESE INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
korean-interpretation

KOREAN INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
chinese-interpretation

CHINESE INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
French Interpretation

FRENCH INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
German Interpretation

GERMAN INTERPRETATIONG

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
Spanish Interpretation

SPANISH INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
Russian Interpretation

RUSSIAN INTERPRETATION

31/03/2016

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center...
0983 820 520