×

STAFF OF HACO TRANSLATION CENTER

DAVID JUERGEN   Position: Expert translation Qualifications: Ph.D. Experience: 20 years CHU ANH THÔNG   Position: Expert translation Qualifications: Ph.D. Experience: 18 years NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN   Position: Project Manager translation Qualifications: Master Experience: 15 years   PHẠM NHƯ LỰC   Position: Expert translation Qualifications: Master Experience: 13 years...
Chúng tôi sẽ mang lại những gì cho doanh nghiệp?
  • Dịch thuật nhanh chuẩn đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

1 DAVID JUERGEN

 

Position: Expert translation

Qualifications: Ph.D.

Experience: 20 years

2 CHU ANH THÔNG

 

Position: Expert translation

Qualifications: Ph.D.

Experience: 18 years

3 NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN

 

Position: Project Manager translation

Qualifications: Master

Experience: 15 years

 

4 PHẠM NHƯ LỰC

 

Position: Expert translation

Qualifications: Master

Experience: 13 years

 

5 LÊ THỊ HÀ

 

Position: Expert translation

Qualifications: Master

Experience: 12 years

 

6 TẠ VĂN THÌN

 

Position: Head of Marketing

Qualifications: University degree

 

7 NGUYỄN QUỲNH NGA

 

Position: Head of Training

Qualifications: University degree

Experience: 5 years

 

8 ĐỖ THỊ HƯƠNG

 

Position: Chief Accountant

Qualifications: University degree

Experience: 05 years

9 TRẦN THU HẰNG

 

Position: Accountant

Qualifications: University degree

Experience: 3 years

 

Bình luận của bạn

Tin liên quan

0983 820 520