×
Dịch thuật HACO

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI NHÂN KHẨU

24/03/2016

  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness NOTICE OF HOUSEHOLD CHANGE 1.     Full name: ……………………………………………………. 2.     Sex: …………………………………………………………… 3.     Dossier No.:……………………………………………………. 4.     Other names:…………………………………………………. 5.     Date of birth: …………………………………………………...
Dịch thuật HACO

HOSPITAL CERTIFICATE

24/03/2016

Ministry of HealthCare  Eye Institute Socialist Republic of Vietnam Independence-Freedom-Happiness Hospital release certificate .no: 553 Name: Do Van Kinh Age : 9 Occupation: no Address : Dong Xuyen, Tien Hai,...
Dịch thuật HACO

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

24/03/2016

Socialist Republic of Vietnam Independence-Freedom-HappinessHanoi ,January 07th, 2006 Proposal Application Address to:      Korean consulte  in Vietnam. My name:        Do Van Kinh, born in 1971. Address:         Dong Xuyen,...
Dịch thuật HACO

BẢN TỰ THUẬT

24/03/2016

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence- Freedom- Happiness  AUTOBIOGRAPHY My name is Vu Xuan Binh, born in February 7th, 1973  at 44 – Bach Dang – Hung Dao  – Chi Linh...
Dịch thuật HACO

GIẤY BÁO NHẬP HỌC

24/03/2016

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING HANOI OPEN UNIVERSITY socialist republic of viet nam Independence – Freedom – Happiness Note No. : 23  /GBNH – NV 2                                            Hanoi, September 14th,...
Dịch thuật HACO

BD-DH NGOAI THUONG-BANK

24/03/2016

The ministry of education and training                       Socialist Republic of vietnam University of trade                                           Independent – freedom  –  Happiness ————————                                                                 ——————————————                                                            ACADEMIC TRANSCRIPT Full name           : NGUYEN SON LONG                     STUDENT...
Dịch thuật HACO

BD-DH MỎ ĐỊA CHẤT

24/03/2016

MINMISTRY OF EDUCATION AND TRAINING SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY. Independence – Freedom – Happiness ———o0o——— ACADEMIC TRANSCRIPT Grant to : Nguyen Viet Ha Date...
Dịch thuật HACO

FORM BẢN DỊCH MẪU

24/03/2016

Click vào mẫu văn bản bạn cần để download Mẫu văn bản bằng tiếng Anh Mẫu văn bản pháp luật Bằng đại học thương mại(download) – Luật Hôn nhân và...
0983 820 520