×
Image not found

Giới thiệu trung tâm đào tạo biên phiên dịch Haco

17/01/2017

HIỆN TRUNG TÂM BIÊN PHIÊN DỊCH HACO LIÊN TỤC MỞ CÁC LỚP BIÊN – PHIÊN DỊCH PHỤC VỤ CHO CỘNG ĐỒNG NGÔN NGỮ  LẤY KIẾN THỨC NGÔN NGỮ NÂNG CAO...

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BIÊN – PHIÊN DỊCH

24/03/2016

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – DỊCH THUẬT HACO CHUYÊN NGÀNH BIÊN – PHIÊN DỊCH CHẤT LƯỢNG CAO    Đào tạo Biên dịch: Đăng ký Đào tạo Phiên dịch: Đăng ký...
0983 820 520