×

HOSPITAL CERTIFICATE

Ministry of HealthCare  Eye Institute Socialist Republic of Vietnam Independence-Freedom-Happiness Hospital release certificate .no: 553 Name: Do Van Kinh Age : 9 Occupation: no Address : Dong Xuyen, Tien Hai, Thai Binh Coming day: 15/3/1980                Graded record: 17 Release day: 3/4/1980 Disease: Retrobulbar neuritis of the left eye Treatment method:...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
  • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

Ministry of HealthCare
 Eye Institute
Socialist Republic of Vietnam
Independence-Freedom-Happiness

Hospital release certificate .no: 553

Name: Do Van Kinh

Age : 9

Occupation: no

Address : Dong Xuyen, Tien Hai, Thai Binh

Coming day: 15/3/1980                Graded record: 17

Release day: 3/4/1980

Disease: Retrobulbar neuritis of the left eye

Treatment method:

   – Right eye: removed and replaced by artificial eye.
   – Left eye: normal.

Treatment result and proposal of doctor

   – Replaced the right eye by artificial one.
   – The test result has not been gotten.
   – After a half of month, re-examine and get the result of test

April, 1st, 1980

Doctor
Kim Trang

Tin liên quan

0983 820 520