×
phiên dịch thương mại

PHIÊN DỊCH TRONG THƯƠNG MẠI

23/03/2017

Quá trình hội nhập toàn cầu đồng nghĩa với giao thương thương mại cũng sẽ bùng nổ toàn cầu, ở đâu cũng vậy, khi kinh tế phát triển thì ở...

PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

22/03/2016

Phiên dịch cũng là thế mạnh của HACO bên cạnh dịch thuật. Phiên dịch và dịch thuật có những điểm chung : PHIÊN DỊCH – DỊCH THUẬT đều phải hiểu...
0983 820 520