Click vào mẫu văn bản bạn cần để download

Mẫu văn bản bằng tiếng Anh Mẫu văn bản pháp luật
Bằng đại học thương mại(download) – Luật Hôn nhân và Gia đình (download)
Bằng trường Cao Đẳng (download) – Luật Thương mại  (download)
Bằng Đại Học (download) – Luật giáo dục  (download)
Bằng Trung cấp (download) – Luật Khiếu nại, tố cáo  (download)
Bằng Nghề (download) – Luật các tổ chức tín dụng  (download)
Bảng điểm – Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  (download)
Bảng điểm trường Học Viện (download) – Luật các tổ chức tín dụng (download)
Bảng điểm trường Kinh Tế  (download) – Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  (download)
Bảng điểm trường Cao Đẳng  (download) – Bộ luật Dân sự  (download)
Bảng điểm trường Đại Học Mỏ Địa Chất (download) – Luật Xuất bản (download)
Bảng điểm trường Đại Học Ngoại Thương (download) – Luật doanh nghiệp (download)
Bảng điểm trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (download) – Luật Bảo vệ môi trường  (download)
Bảng điểm trường Đại Học Xây Dựng (download) – Luật Đất đai  (download)
Học bạ (download) – Luật Dầu khí   (download)
Giấy báo nhập học (download) – Luật Phá sản doanh nghiệp  (download)
Giấy giới thiệu đi học (download)
Bản tự thuật (download)
Hồ sơ bệnh viện:
Giấy khám bệnh (download)
Hospital certificate (download)