Click vào mẫu văn bản bạn cần để download

Mẫu văn bản bằng tiếng AnhMẫu văn bản pháp luật
Bằng đại học thương mại(download)– Luật Hôn nhân và Gia đình (download)
Bằng trường Cao Đẳng (download)– Luật Thương mại  (download)
Bằng Đại Học (download)– Luật giáo dục  (download)
Bằng Trung cấp (download)– Luật Khiếu nại, tố cáo  (download)
Bằng Nghề (download)– Luật các tổ chức tín dụng  (download)
Bảng điểm– Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  (download)
Bảng điểm trường Học Viện (download)– Luật các tổ chức tín dụng (download)
Bảng điểm trường Kinh Tế  (download)– Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  (download)
Bảng điểm trường Cao Đẳng  (download)– Bộ luật Dân sự  (download)
Bảng điểm trường Đại Học Mỏ Địa Chất (download)– Luật Xuất bản (download)
Bảng điểm trường Đại Học Ngoại Thương (download)– Luật doanh nghiệp (download)
Bảng điểm trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội (download)– Luật Bảo vệ môi trường  (download)
Bảng điểm trường Đại Học Xây Dựng (download)– Luật Đất đai  (download)
Học bạ (download)– Luật Dầu khí   (download)
Giấy báo nhập học (download)– Luật Phá sản doanh nghiệp  (download)
Giấy giới thiệu đi học (download)
Bản tự thuật (download)
Hồ sơ bệnh viện:
Giấy khám bệnh (download)
Hospital certificate (download)