×

MSI IN VIETNAM

This is a non-governmental organization of the UK operating in the field of reproductive health and family planning. On 30th September 2012 in Hanoi and 03 days in Nha Trang (02nd, 03rd & 04th October 2012), HACO Translation Company cooperated with MSI to implement the conference interpretation: English-Vietnamese, Vietnamese-English, English-French,...
Chúng tôi sẽ mang lại những gì cho doanh nghiệp?
  • Dịch thuật nhanh chuẩn đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

This is a non-governmental organization of the UK operating in the field of reproductive health and family planning.

On 30th September 2012 in Hanoi and 03 days in Nha Trang (02nd, 03rd & 04th October 2012), HACO Translation Company cooperated with MSI to implement the conference interpretation: English-Vietnamese, Vietnamese-English, English-French, French-English and simultaneous interpretation. The interpretation session was very successful and HACO Translation Company was appreciated by the organization board.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

0983 820 520