×

DAE MYOUNG GEC VIETNAM Co., Ltd

Dae Myoung GEC Vietnam Co., Ltd is a Korean company with 100% invested capital and specializes in the consultancy and construction of electrical works, fire prevention works, telecommunications works and information technology works. Project: Samsung Electronics Vietnam – 1,000 pages, Korean-Vietnamese translation, completion time: 05 days.
Chúng tôi sẽ mang lại những gì cho doanh nghiệp?
  • Dịch thuật nhanh chuẩn đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

Dae Myoung GEC Vietnam Co., Ltd is a Korean company with 100% invested capital and specializes in the consultancy and construction of electrical works, fire prevention works, telecommunications works and information technology works. Project: Samsung Electronics Vietnam – 1,000 pages, Korean-Vietnamese translation, completion time: 05 days.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

0983 820 520