×

BRITISH VIETNAMESE INTERNATIONAL SCHOOL (BVIS)

The British Vietnamese International School (BVIS) has an only new and advanced educational model in Vietnam. Project: Book translation (Geography 6, 7 & 8 and History 6, 7 & 8), totally 1,000 pages, Vietnamese-English translation, completion time: 15 days
Chúng tôi sẽ mang lại những gì cho doanh nghiệp?
  • Dịch thuật nhanh chuẩn đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

The British Vietnamese International School (BVIS) has an only new and advanced educational model in Vietnam.

Project: Book translation (Geography 6, 7 & 8 and History 6, 7 & 8), totally 1,000 pages, Vietnamese-English translation, completion time: 15 days

Bình luận của bạn

Tin liên quan

0983 820 520