×

CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION CORPORATION NO.1 -CIENCO1

Project: Rehabilitation and upgrading of National Highway No. 6, the section from Km34+00 to Hoa Binh City Km78+300 (National Highway No. 6 Project), approved by the Ministry of Transport of Vietnam for research and preparation of an investment project with a total length of about 33km, passing through the 02...
Chúng tôi sẽ mang lại những gì cho doanh nghiệp?
  • Dịch thuật nhanh chuẩn đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

Project: Rehabilitation and upgrading of National Highway No. 6, the section from Km34+00 to Hoa Binh City Km78+300 (National Highway No. 6 Project), approved by the Ministry of Transport of Vietnam for research and preparation of an investment project with a total length of about 33km, passing through the 02 townlets: Luong Son & Ky Son and Hoa Binh City in Hoa Binh Province – 1,000 pages, Vietnamese-Chinese translation.

Bình luận của bạn

Tin liên quan

0983 820 520