05/04/2016

Polish translation

Tiếng Ba Lan (język polski, polszczyzna) là ngôn ngữ chính thức của Ba Lan. Đây là nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ gốc Slav và là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong nhánh[2]. […]
05/04/2016

Translation Slovak

Cộng hoà Slovak (vắn tắt: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko, đầy đủ Slovenská republika là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông Âu[1][2] với dân số trên 5 triệu […]
05/04/2016

Laos Translate

Dịch thuật Tiếng Lào nhanh chóng chuẩn xác Lào (tên chính thức: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếng Lào:) là một quốc gia không giáp biển duy nhất tại vùng Đông Nam Á. […]
31/03/2016

PROFESSIONAL INTERPRETATION

In addition to translation, interpretation is an advantage of HACO Translation Company. Interpretation and translation have common characteristics: Translators and interpreters must have good knowledge of languages and competence. However, interpretation and translation have difference: […]
31/03/2016

ENGLISH INTERPRETATION

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center is also responsible for interpretation […]
31/03/2016

JAPANESE INTERPRETATION

HACO Translation Center, with stable development in translation cum interpretation, has created more and more reputation domestically and globally. Apart from translation project of thousands of pages, HACO Translation Center is also responsible for interpretation […]