×

TỪ VỰNG KHÓA HỌC – HÓA HỌC

  Axít (hoá) Acid Bazơ (hoá) Base Clo (hóa) Chlorine Căn (toán) căn bậc 2 Root-Square (second) root Cơ học Mechanics  Cơ học lượng tử Quantum mechanics Công thức Formula Cổ sinh vật học Pal (a)eonotology Dân tộc học Ethnology Di truyền học Genetics Dung dịch Solution Dự báo học...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
  • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
  • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
  • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

 

Axít (hoá) Acid
Bazơ (hoá) Base
Clo (hóa) Chlorine
Căn (toán) căn bậc 2 Root-Square (second) root
Cơ học Mechanics
 Cơ học lượng tử Quantum mechanics
Công thức Formula
Cổ sinh vật học Pal (a)eonotology
Dân tộc học Ethnology
Di truyền học Genetics
Dung dịch Solution
Dự báo học Forecasting study
Dự kiến khoa học Scientific prediction
Dược học Pharmacy
 Dược lý Pharmacycology
Đại số học Algebra
Địa chất học Geology
Địa lý học Geography
Địa thế, địa hình (phép đo vẽ) Topography
Điều khiển học Cybernetics
 Định lý Theorem
Động vật học Zoology
Giải phẫu học Anatomy
Hình học Geometry
Hoá học Chemistry
Chất kết tủa (làm lắng) Precipitate
Khảo cổ học Archaeology
Khí tượng học Meteorology
Khoa học các khoa học Science of sciences
Nhà khoa học Scientist
Khoa học chính xác Exact science
Khoa học lý thuyết Theoretical science
 Khoa học nhân văn Human science
 Khoa học thuần tuý Pure science
Khoa học thực hành Practical science
Khoa học ứng dụng Applied science
Khoa học tự nhiên Natural science
 Khoa học xã hội Social science
Khoáng vật học Mineralogy
Kỹ sư Engineer
Nhà kỹ thuật Technologist, technician
Kỹ thuật (công nghệ học) Technology
 Kỹ thuật  Technics, technique
Lượng giác học Trigonometry
Lưu huỳnh Sulphur
Năng lượng Energy
Nhân loại học Anthropology
Nhân loại học hình thái Anthropomorphology
Thuyết nguồn gốc vũ trụ  (thiên thể học, tinh nguyên học) Cosmology
Nitơ Nitrogen
Ống thử Test-tube
Phốt pho Phosphorus
Phương trình Equation
Sinh lý học Physiology
Sinh quyển Biosphere
Sinh thaí học Ecology
Sinh vật Biology
Số học Arithmetic
Tâm lý học Psychology
Thí nghiệm Experiment
Phòng thí nghiệm Laboratory, lab
Thông tin học Computer science, Information science, Data processing
Thuỷ văn học Hydrography
Thực vật học Botany
Tiên đề (toán) Axiom
Toán học Mathematics
Trường (vật lý) Field
Bệnh học tinh thần, tâm thần Psychiatry
Tội phạm học Criminology
Trí tuệ quyển Noosphere
Tự động Automatics
Vận trù học Operational research (Operations research)
Nhà vật lý Physicist
Vật lý học Physics
Vũ trụ luận Cosmology
Vũ trụ vi mô Microcosm
Vũ trụ vĩ mô Macrocosm
Xã hội học Sociology
Xác xuất và lý thuyết xác xuất Probability and theory of probability
Chất xúc tác Catalyst

Tin liên quan

0983 820 520