×

TỪ VỰNG KHÓA HỌC – HÓA HỌC

Axít (hoá) Acid Bazơ (hoá) Base Clo (hóa) Chlorine Căn (toán) căn bậc 2 Root-Square (second) root Cơ học Mechanics  Cơ học lượng tử Quantum mechanics Công thức Formula Cổ sinh vật học Pal (a)eonotology Dân tộc học Ethnology Di truyền học Genetics Dung dịch Solution Dự báo học Forecasting...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
 • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
 • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

  dich thuat haco
  5/5 - (100 bình chọn)

  Axít (hoá) Acid
  Bazơ (hoá) Base
  Clo (hóa) Chlorine
  Căn (toán) căn bậc 2 Root-Square (second) root
  Cơ học Mechanics
   Cơ học lượng tử Quantum mechanics
  Công thức Formula
  Cổ sinh vật học Pal (a)eonotology
  Dân tộc học Ethnology
  Di truyền học Genetics
  Dung dịch Solution
  Dự báo học Forecasting study
  Dự kiến khoa học Scientific prediction
  Dược học Pharmacy
   Dược lý Pharmacycology
  Đại số học Algebra
  Địa chất học Geology
  Địa lý học Geography
  Địa thế, địa hình (phép đo vẽ) Topography
  Điều khiển học Cybernetics
   Định lý Theorem
  Động vật học Zoology
  Giải phẫu học Anatomy
  Hình học Geometry
  Hoá học Chemistry
  Chất kết tủa (làm lắng) Precipitate
  Khảo cổ học Archaeology
  Khí tượng học Meteorology
  Khoa học các khoa học Science of sciences
  Nhà khoa học Scientist
  Khoa học chính xác Exact science
  Khoa học lý thuyết Theoretical science
   Khoa học nhân văn Human science
   Khoa học thuần tuý Pure science
  Khoa học thực hành Practical science
  Khoa học ứng dụng Applied science
  Khoa học tự nhiên Natural science
   Khoa học xã hội Social science
  Khoáng vật học Mineralogy
  Kỹ sư Engineer
  Nhà kỹ thuật Technologist, technician
  Kỹ thuật (công nghệ học) Technology
   Kỹ thuật  Technics, technique
  Lượng giác học Trigonometry
  Lưu huỳnh Sulphur
  Năng lượng Energy
  Nhân loại học Anthropology
  Nhân loại học hình thái Anthropomorphology
  Thuyết nguồn gốc vũ trụ  (thiên thể học, tinh nguyên học) Cosmology
  Nitơ Nitrogen
  Ống thử Test-tube
  Phốt pho Phosphorus
  Phương trình Equation
  Sinh lý học Physiology
  Sinh quyển Biosphere
  Sinh thaí học Ecology
  Sinh vật Biology
  Số học Arithmetic
  Tâm lý học Psychology
  Thí nghiệm Experiment
  Phòng thí nghiệm Laboratory, lab
  Thông tin học Computer science, Information science, Data processing
  Thuỷ văn học Hydrography
  Thực vật học Botany
  Tiên đề (toán) Axiom
  Toán học Mathematics
  Trường (vật lý) Field
  Bệnh học tinh thần, tâm thần Psychiatry
  Tội phạm học Criminology
  Trí tuệ quyển Noosphere
  Tự động Automatics
  Vận trù học Operational research (Operations research)
  Nhà vật lý Physicist
  Vật lý học Physics
  Vũ trụ luận Cosmology
  Vũ trụ vi mô Microcosm
  Vũ trụ vĩ mô Macrocosm
  Xã hội học Sociology
  Xác xuất và lý thuyết xác xuất Probability and theory of probability
  Chất xúc tác Catalyst
  Bình luận của bạn

  Tin liên quan

  0983 820 520