×

Dịch thuật HACO tham dự diễn đàn khu vực Mê Kông lần thứ X vào ngày 23-09-2022

Ngày 23/09/ 2022, tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô , 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện “DIỄN ĐÀN KHU VỰC MÊ KÔNG LẦN THỨ X” đẩy mạnh hợp tác phát triển phục hồi kinh tế hậu Covid-19. I. LÝ DO, MỤC...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
 • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
 • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

  Ngày 23/09/ 2022, tại Cung văn hóa Hữu Nghị Việt Xô , 91 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm Hà Nội sẽ diễn ra sự kiện “DIỄN ĐÀN KHU VỰC MÊ KÔNG LẦN THỨ X” đẩy mạnh hợp tác phát triển phục hồi kinh tế hậu Covid-19.

  Dichthuathaco Dien Dan Khu Vuc Me Kong Lan Thu X

  I. LÝ DO, MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN

  1. Bối cảnh lý do tổ chức

  – Các nước tiểu vùng sông Mekong có truyền thống quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế, văn hóa tốt đẹp nhiều năm qua.

  – Đại dịch Covid-19 trong khu vực ASEAN cơ bản được khống chế, các nước tiểu vùng sông Mekong đã mở cửa trở lại; quan hệ hợp tác đầu tư, thương mại giữa các nước bước đầu phục hồi, có dấu hiệu khả quan.

  – Nâng cao nhận thức cho các cơ quan và cộng đồng doanh nghiệp về chương trình hợp tác giữa các nước trong tiểu vùng Mekong; về môi trường đầu tư, cơ chế chính sách và thu hút đầu tư, thương mại của các nước trong khu vực Mekong. Từ đó, các doanh nghiệp có thể chủ động tìm kiếm đối tác phù hợp, mở rộng phạm vi liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh.

  – Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tăng cường hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong.

  2. Mục đích, dự kiến kết quả

  Mục đích của diễn đàn:

  – Tổ chức Diễn đàn nhằm hưởng ứng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tuyên truyền về chương trình hợp tác giữa các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Mục tiêu của hợp tác là xây dựng một tiêu vùng sông Mekong phát triển thịnh vượng, hội nhập và bình đẳng.

  – Tăng cường quan hệ giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, tạo điều kiện để lãnh đạo doanh nghiệp để xuất, kiến nghị về chính sách lên Chính phủ, Đại sứ quán các nước thuộc khu vực Mekong hướng tới xây dựng môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển.

  – Giúp các doanh nghiệp, doanh nhân có cơ hội trao đổi về tác động của hội nhập, hợp tác cộng đồng kinh tế khu vực Mekong trong sản xuất kinh doanh, thông qua đó các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn những khó khăn thuận lợi, những cơ hội, thách thức … Để có những biện pháp điều chỉnh thích hợp có lợi nhất, chủ động, tăng cường khả năng phát triển hợp tác thương mại đầu tư.

  – Thúc đẩy phát triển kinh tế khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỷ trọng đóng góp trong GDP. .

  -Tổ chức diễn đàn đem lại nhiều kết quả thiết thực.

  – Đây là cơ hội để tuyên truyền quảng bá, vai trò, tầm quan trọng của tiểu vùng sông Mekong đối với phát triển Kinh tế – văn hóa – xã hội của Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong.

  – Thông qua diễn đàn tạo điều kiện để các doanh nhân, doanh nghiệp đối thoại, kiến nghị, đề xuất về cơ chế tới Chính phủ Việt nam và Đại sứ quán các nước tiểu vùng sông Mekong.

  – Diễn đàn là nơi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, chủ động tích cực hành động, thúc đẩy phát triển mọi hình thức liên kết sản xuất, kinh doanh, cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo mạng sản xuất, chuỗi giá trị thị trường giữa kinh tế tư nhân với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhằm tiếp nhận, chuyên gia, tạo sự lan tỏa rộng rãi về công nghệ tiên tiến và quản trị hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và mở rộng thị trường tiêu thụ…

  3. Danh nghĩa tổ chức

  Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean (VASEAN)

  Dichthuathaco Dien Dan Khu Vuc Me Kong Lan Thu X 04

  II. Thông tin cụ thể về diễn đàn

  1. Thời gian và địa điểm tổ chức: 

  – Thời gian: 13h-19h Thứ 6 ngày 23/09/2022

  – Địa điểm: Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt Xô- 91 Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm- HN

  2. Địa điểm tham quan, khảo sát (nếu có) 

  3. Hình thức và công nghệ tổ chức: (nếu là Hội nghị, Hội thảo trực tuyến).

  4. Thành phần tham gia tổ chức, thực hiện:

  a, Đơn vị phối hợp tổ chức: 

  – Văn phòng Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean;

  – Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam – Asean (Hà Nội)

  b, Đơn vị phối hợp thực hiện:

  – Các đơn vị thuộc Hội Phát triển kinh tế Việt Nam

  – Asean – Công Ty TNHH Tiến Bộ Quốc Tế Kim Ngân

  – Hội Đồng Nhà Huấn Luyện Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam. c, Thành phần Ban tổ chức chương trình:

  – Ts. Nguyễn Thanh Hoàn: PCT Hội Phát Triển Hợp Tác Kinh Tế Việt Nam – Asean – Trưởng Ban Tổ Chức.

  – Phạm Quốc Mạnh: Ủy viên TT TW Hội Vasean – Ủy viên BTC

  – Ông Nguyễn Tuấn Anh: Ban kiểm tra Hội Vasean – Ủy viên BTC

  – Ông Lê Minh Hải: Chánh Văn Phòng Hội Vasean – Ủy viên BTC

  – Ông Trần Thiện Chiến: Phó Chủ nhiệm CLB ABC – Ủy viên BTC

  – Bà Nguyễn Thị Ngân: Chủ tịch CLB Doanh nhân Vasean

  – Trưởng Ban khách mời sự kiện – Ủy viên BTC

  – Bà Nguyễn Khánh Hào: Tổng Thư Ký, PCT Truyền Thông Sự Kiện CLB Doanh nhân Vasean – Ủy viên BTC

  – Tổng Đạo Diễn Chương Trình.

  – Bà Trương Thị Bích Phượng – Ủy viên BTC-PCT Tài chính Nhân sự CLB Doanh nhân Vasean.

  – Ông Tiến Thành: Chủ tịch Hội Đồng Nhà Huấn Luyện Doanh Nghiệp Việt Nam, GĐ Đào Tạo TW Viện Nghiên Cứu Tài Chính Đầu Tư Hợp Tác Thương Mại Đông Nam Á – Ủy viên BTC

  – Ban khách mời. – Th.s Nguyễn Vinh Quang: Á quân Micro vàng 2017 – Ủy viên BTC – Ban sự kiện.

  – Bà Phạm Thị Hương: TB Phát Triển Thành Viên, PB Truyền Thông Sự Kiện CLB Doanh nhân Vasean – Ban Khách Mời.

  – Bà Nguyễn Minh Thư: TB Công Đoàn CLB doanh nhân Vasean – Ủy viên BTC – Ban thư ký chương trình.

  – Các đơn vị thuộc Hội Phát Triển Hợp Tác Kinh Tế Việt Nam – Asean

  Dichthuathaco Dien Dan Khu Vuc Me Kong Lan Thu X 05

  5. Dự kiến thành phần và số lượng đại biểu, khách mời tam dự Diễn đàn:

  Dự kiến 400-500 Đại biểu khách mời gồm:

  a, Khách mời trong nước:

  – Đại diện các Bộ, Ban Ngành;

  – Lãnh đạo Hội và đơn vị trực thuộc Hội VASEAN

  – Một số Hiệp hội ngành nghề.

  – Các chuyên gia kinh tế, các nhà khoa học.

  – Đại biểu doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế….

   b, Khách mời quốc tế:

  – Đại diện Đại sứ các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong;

  – Đại biểu doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam…

  1. Thông tin về báo cáo viên/ diễn giả trong nước và người nước ngoài:

  – Chủ trì diễn đàn: PGS, TS Bùi Tất Thắng

  – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội VASEAN.

  – Diễn giả trong nước (dự kiến gồm): Ông Phạm Quốc Mạnh – Phó Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Ts Nguyễn Thanh Hoàn

  – Phó Chủ tịch Hội Vasean; GS, TSKH Nguyễn Mại

  – Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư nước ngoài; Đại diện cục đầu tư nước ngoài, Vụ kinh tế đối ngoại – Bộ kế hoạch đầu tư…

  – Diễn giả ngoài nước (Dự kiến gồm): Đại diện Đại sứ các nước Lào, Campuchia, Thái Lan.

  III. Nội dung, chương trình làm việc

  Dichthuathaco Dien Dan Khu Vuc Me Kong Lan Thu X 03

  Chương trình được tổ chức trong buổi chiều Thứ 6 ngày 23 tháng 9 năm 2022

  – Khai mạc Diễn đàn;

  – Lãnh đạo Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean lên phát biểu chào mừng

  – Lãnh đạo Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư lên phát biểu chỉ đạo;

  – Các chuyên gia trình bày những báo cáo chuyên đề:

  + Triển vọng hợp tác phát triển kinh tế giữa Việt nam và các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong hậu Covid-19.

  + Tăng cường liên kết, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp bền vững giữa các nước trong khu vực Mekong.

  + Việt Nam vừa đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài vừa tăng cường đầu tư vào các nước tiểu vùng sông Mekong.

  – Đại diện Đại sứ quán các nước trình bày báo cáo dự kiến về:

  + Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển kinh tế trong khu vực.

  + Chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng chính sách phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài …

  Tọa đàm giữa các diễn giả, đại diện Đại sứ quán các nước trong khu vực với đại biểu về các chủ đề: 

  – Hợp tác giữa các nước tiểu vùng sông Mekong.

  – Chính sách mới, môi trường đầu tư.

  – Trao đổi văn hóa, phát triển du lịch. – Kết nối giao thương.

  – Kinh nghiệm thành công trong phát triển lĩnh vực kinh tế …

   Kết nối giao thương: 

  – Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Đại sứ quán các nước, đại biểu dự Diễn đàn tham quan các gian hàng trưng bày tại sự kiện.

  – Các doanh nhân, doanh nghiệp gặp gỡ trao đổi trực tiếp tìm kiếm cơ hội hợp tác…

  Kết thúc Diễn đàn.

  IV.Hoạt động bên lề diễn đàn

  Bố trí một số gian hàng giới thiệu sản phẩm ở hành lang và xung quanh hội trường nơi tổ chức diễn đàn.

  V. Kế hoạch tuyên truyền diễn đàn

  – Tuyên truyền trên băng rôn, pano, banner, phông, cờ phướn,… đường phố xung quanh và tại khu vực tổ chức Diễn Đàn.

  – Tuyên truyền, quảng bá, đưa tin trên các báo, đài truyền hình, các cơ quan báo chí đưa tin, tuyên  truyền trước và sau Diễn Đàn gồm:

  + Đài truyền hình Trung ương VTV.

  + Tạp chí Văn hóa & phát triển.

  + Tạp chí Điện tử Thương hiệu & Pháp luật.

  + Tạp chí nhà đầu tư. + Báo Việt nam hội nhập.

  + Tạp chí kinh tế dự báo.

  + Tạp Chí MEKONG – ASEAN.

  + Đài truyền hình kỹ thuật số VTC.

  + Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội.

  + Truyền hình thông tấn xã Việt Nam.

  + Báo đầu tư.

  VI. Nguồn kinh phí tổ chức

  Kinh phí tổ chức Diễn Đàn từ nguồn xã hội hóa của các tổ chức , doanh nghiệp tự nguyện hỗ trợ truyền thông; không sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước.

  Dichthuathaco Dien Dan Khu Vuc Me Kong Lan Thu X 01

  Bình luận của bạn

  Tin liên quan

  0983 820 520