×

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG VIỆT 20 BUỔI DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

            Bài 3: Chào hỏi Ngữ pháp: 1. Đại từ nhân xưng 2. Cách dùng từ: là, xin, ạ​ Lesson 3: Greeting Grammar: 1. Personal pronouns 2. Usage of “là, xin, ạ” Bài 4: Bạn làm nghề gì? Ngữ pháp: 1. Cách nói về: nghề...
Chúng tôi sẽ mang lại gì cho doanh nghiệp?
 • Bản dịch chuẩn nhanh chóng, đúng thời hạn
 • Đảm bảo thời gian chính xác và chi phí cạnh tranh
 • Bảo mật thông tin tuyệt đối cho khách hàng

Yêu cầu báo giá

  dich thuat haco
  5/5 - (100 bình chọn)

   

   

     
     

  Bài 3: Chào hỏi
  Ngữ pháp:

  1. Đại từ nhân xưng
  2. Cách dùng từ: là, xin, ạ

  Lesson 3: Greeting
  Grammar:

  1. Personal pronouns
  2. Usage of “là, xin, ạ”

  Bài 4: Bạn làm nghề gì?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: nghề nghiệp.
  2. Câu hỏi: phải không?

  Lesson 4: What is your job?
  Grammar:

  1. How to talk about occupation
  2. Question using “phải không?”

  Bài 5: Bạn là người nước nào?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: quốc tịch
  2. Câu hỏi: phải không? (tiếp)

  Lesson 5: Where are you from?
  Grammar:

  1. How to ask nationality
  2. Question using “phải không?” (continued)

  Bài 6: Đây là cái gì?/ Cái này thế nào?
  Ngữ pháp:

  1. Câu hỏi: gì?
  2. Câu hỏi: thế nào?

  Lesson 6: What is this?/ How is this?
  Grammar:

  1. Question using “gì?”
  2. Question using “thế nào?”

  Bài 7: Đây là ai?
  Ngữ pháp:

  1. Câu hỏi: ai?
  2. Cách hỏi về: hình thức và tính cách.

  Lesson 7: Who is this?
  Grammar:

  1. Question using “ai?”
  2. How to ask about appearance and characteristics

  Bài 8: Quyển sách này của ai?
  Ngữ pháp:

  1. Câu hỏi: của ai?
  2. Cách so sánh: hơn, bằng, nhất

  Lesson 8: Whose book is this?
  Grammar:

  1. Question using “của ai?”
  2. Comparative and superlative sentences

  Bài 9: Bạn học tiếng Việt ở đâu?
  Ngữ pháp:

  1. Cách dùng: đã, đang, sẽ
  2. Câu hỏi: ở đâu? và cách dùng: Trong – ngoài/ trên – dưới/ trước – sau/ giữa/ bên cạnh (cạnh)

  Lesson 9: Where are you studying Vietnamese?
  Grammar:

  1. Usage of “đã, đang, sẽ”
  2. Question using “ở đâu?” and usage of “Trong – ngoài/ trên – dưới/ trước – sau/ giữa/ bên cạnh (cạnh)”

  Bài 10: Ôn tập và kiểm tra (45 phút) Lesson 10: Review and test (45 min)

  Bài 11: Bạn nói được tiếng Việt không?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: khả năng
  2. Câu hỏi: đã … chưa?

  Lesson 11: Can you speak Vietnamese?
  Grammar:

  1. How to ask about ability
  2. Question using “đã … chưa?”

  Bài 12: Các bạn hãy mở sách ra!
  Ngữ pháp:

  1. Cách dùng: hãy, nào, hết
  2. Cách dùng: những, các

  Lesson 12: Please open your book!
  Grammar:

  1. Usage of “hãy, nào, hết”
  2. Usage of “những, các”

  Bài 13: Em đi đâu đấy?
  Ngữ pháp:

  1. Cách dùng: đi, đến, ra, vào, lên, xuống, về.
  2. Cách dùng: Nếu … thì

  Lesson 13: Where are you going?
  Grammar:

  1. Usage of “đi, đến, ra, vào, lên, xuống, về”
  2. Usage of “Nếu … thì”

  Bài 14: Cái bút này bao nhiêu (tiền)?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: giá cả, chủng loại, màu sắc khi mua
  2. Câu hỏi: nào?

  Lesson 14: How much is this pen?
  Grammar:

  1. How to talk about price, type, color when buying things
  2. Question using “nào?”

  Bài 15: Bạn đã có gia đình chưa?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: tuổi, hôn nhân, gia đình
  2. Cách dùng: càng ngày càng/ ngày càng/ càng … càng

  Lesson 15: Are you married?
  Grammar:

  1. How to talk about age, marriage and family
  2. Usage of “càng ngày càng/ ngày càng/ càng … càng”

  Bài 16: Chị có biết bưu điện ở đâu không?
  Ngữ pháp:

  1. Cách hỏi đường
  2. Cách dùng: vì … nên

  Lesson 16: Do you know where post office is?
  Grammar:

  1. How to ask for direction?
  2. Usage of “vì … nên”

  Bài 17: Hôm nay là thứ mấy?/ Bây giờ là mấy giờ?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: thời gian
  2. Cách hỏi: bao giờ/ khi nào/ lúc nào?

  Lesson 17: What’s the date today?/ What time is it now?
  Grammar:

  1. How to talk about time
  2. Question using “bao giờ/ khi nào/ lúc nào?”

  Bài 18: Hôm nay thời tiết thế nào?
  Ngữ pháp:

  1. Cách nói về: các mùa trong năm
  2. Cách dùng: cứ/ vẫn/ còn

  Lesson 18: How is the weather today?
  Grammar:

  1. How to talk about seasons in a year
  2. Usage of “cứ/ vẫn/ còn”

  Bài 19: Làm ơn cho tôi nói chuyện với cô Hằng!
  Ngữ pháp:

  1. Cách gọi điện thoại­
  2. Cách dùng: làm ơn và xin phép

  Lesson 19: Could I talk to Ms Hang please?
  Grammar:

  1. How to make a phone call
  2. Usage of “làm ơn và xin phép”

  Bài 20: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA (45 phút) Lesson 20: REVIEW AND TEST (45 min)

   

   

  DSC05607

  Bình luận của bạn

  Tin liên quan

  0983 820 520