24/03/2016
Dịch thuật HACO

BD-DH MỎ ĐỊA CHẤT

  MINMISTRY OF EDUCATION AND TRAINING SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM HANOI UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY. Independence – Freedom – Happiness ———o0o——— ACADEMIC TRANSCRIPT Grant to : Nguyen Viet Ha Date of  birth: October 1st, […]
24/03/2016
Dịch thuật HACO

BẢNG ĐIỂM – CD DU LỊCH THƯƠNG MẠI

24/03/2016
Dịch thuật HACO

TÀI LIỆU DỊCH MẪU: BD-KTQT-KTTC

24/03/2016
Dịch thuật HACO

TÀI LIỆU DỊCH MẪU: HỌC VIỆN NGÂN HÀNG

24/03/2016
Dịch thuật HACO

FORM BẢN DỊCH MẪU

Click vào mẫu văn bản bạn cần để download Mẫu văn bản bằng tiếng Anh Mẫu văn bản pháp luật Bằng đại học thương mại(download) – Luật Hôn nhân và Gia đình (download) Bằng trường […]
24/03/2016

TỪ ĐIỂN DỊCH THUẬT CHUYÊN DÙNG

Từ điển chuyên dùng 1 Từ điển Bách Khoa toàn thư (wikipedia.org) 2 Từ điển chuyên ngữ pháp tiếng Anh (coviet.vn) 3 Từ điển chuyên ngành kinh doanh (Xem tại đây) 4 Từ điển chuyên ngành công nghệ (Xem […]