1

DAVID JUERGEN

Chức vụ: Chuyên gia dịch thuật

Trình độ: Tiến sỹ

Kinh nghiệm: 20 năm

2

CHU ANH THÔNG

Chức vụ: Chuyên gia dịch thuật

Trình độ: Tiến Sỹ

Kinh nghiệm: 18 năm

3

NGUYỄN THỊ HẠNH NGUYÊN

Chức vụ: Quản lý dự án dịch thuật

Trình độ: Thạc sỹ

Kinh nghiệm: 15 năm

4

PHẠM NHƯ LỰC

Chức vụ: Chuyên viên dịch thuật

Trình độ: Thạc sỹ

Kinh nghiệm: 13 năm

5

LÊ THỊ HÀ

Chức vụ: Chuyên viên dịch thuật

Trình độ: Thạc sỹ

Kinh nghiệm: 12 năm

6

TẠ VĂN THÌN

Chức vụ: Trưởng phòng marketing

Trình độ: Đại học

7

NGUYỄN QUỲNH NGA

Chức vụ: Trưởng phòng đào tạo

Trình độ: Đại học

Kinh nghiệm: 5 năm

 

ĐỖ THỊ HƯƠNG

Chức vụ: Kế toán trưởng

Trình độ: Đại học

Kinh nghiệm: 5 năm