ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
ĐÀO TẠO TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI
24/03/2016
630 CÂU TIẾNG ANH HÀNG NGÀY
24/03/2016

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ

Chia sẻ:

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn về Quản lý và Đầu tư là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn dự án ODA, Dịch vụ cung cấp chuyên gia tư vấn và dịch vụ hội thảo hội nghị khoa học chuyên ngành – Nghiên cứu, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển giao các ứng dụng trong CNTT. Dự án : Báo cáo phân tích giá nước MABUTIP_Huureview_Final – 900 trang Việt – Anh