Công ty – Trung tâm Hội trợ triển lãm Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Nhà nước. Công ty có xu hướng liên kết với các đối tác nước ngoài, đồng thời có định hướng xây dựng các dự án lớn trong tương lai. Vậy nên Trung tâm Hội trợ triển lãm Việt Nam cũng rất kỹ càng trong lựa chọn đối tác dịch thuật. Qua thời gian dài tìm hiểu các công ty dịch thuật, chúng tôi nhận thấy Dịch thuật HACO là một đơn vị làm việc có Uy tín và trách nhiệm, qua thực tế, cũng như việc Dịch thuật HACO đã lọt vào top 1000 các doanh nghiệp trong sự kiện kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, được nhà nước vinh doanh khắc tên công ty và tên giám đốc trên bia đã tại Chùa Bái Đính. Chúng tôi đã lựa chọn Dịch thuật HACO đảm trách dịch thuật toàn bộ tài liệu của Trung tâm Hội trợ Triển lãm Việt Nam. Thực tế Dịch thuật HACO đã dịch rất tốt, đặc biệt những tài liệu kỹ thuật, kinh tế,… làm việc với thái độ nhiệt tình và trách nhiệm cao. Chúng tôi đã ký hợp đồng dịch thuật lâu dài với Dịch thuật HACO. Hợp tác với Dịch thuật HACO, chúng tôi yên tâm hoàn toàn về cả hai mảng dịch thuật và phiên dịch. Dịch thuật HACO chịu trách nhiệm cả phiên dịch phục vụ giao dịch trong nước và quốc tế, khi Trung tâm Hội trợ triểm lãm Việt Nam mở thị trường ra nước ngoài. Dịch thuật HACO xứng tầm để các công ty lớn có các dự án dịch thuật quan trọng có thể hợp tác lâu dài.
Chúc Dịch thuật HACO không ngừng phát triển và hợp tác với các đối tác lớn trên toàn cầu.
Nguyễn Danh Thuận – Phó Tổng Giám Đốc