Bất cứ công ty nào khi tìm đối tác cũng phải tìm hiểu cẩn thận. VICEN cũng không ngoài qui luật đó. VICEN đến với Dịch thuật HACO từ năm 2006. Lúc đầu chỉ là những hợp đồng nhỏ, nhưng sau thấy Dịch thuật HACO là một đơn vị có khả năng dịch thuật chính xác, trình bày văn bản chuyên nghiệp, thời gian đáp ứng kịp thời, giá cả cạnh tranh. Sau một năm làm việc, VICEN đã kí hợp đồng dịch thuật lâu dài với Dịch thuật HACO. Và từ đó đến nay, năm nào doanh thu dịch thuật VICEN đưa đến cho HACO bình quân là 300 triệu/ 1 năm. Với những dự án lớn sản phẩm dịch thuật của Dịch thuật HACO là hoàn hảo với từng câu từ, đảm bảo tính chuyên ngành sâu của tài liệu, đặc biệt là sự nhất quán từ, cụm từ trong toàn văn bản. Dịch thuật HACO là một đơn vị dịch thuật chuyên nghiệp đáng tin cậy.
Chúc HACO ngày càng vững mạnh và phát triển!
(Lê Anh Tuấn – Tổng giám đốc)