Công ty Tùng Bách là một công ty của Trung Quốc kinh doanh trên địa bàn Việt Nam. Chính vì vậy khối lượng tài liệu dịch rất nhiều, tài liệu dịch từ Trung – Việt, Việt – Trung – tài liệu dịch Anh – Việt, Việt – Anh được dịch là thường xuyên. Dịch thuật HACO là một đơn vị dịch thuật ngay từ đầu đã hợp tác với công ty Tùng Bách khi chúng tôi mở công ty tại Việt Nam. Chúng tôi đã hợp tác với Dịch thuật HACO từ nhiều năm nay, ấn tượng nổi bật của Dịch thuật HACO là tác phong làm việc chuyên nghiệp, thái độ phục vụ tận tình, luôn giữ đúng thời gian yêu cầu và đặc biệt tài liệu nội dung đảm bảo chất lượng chính xác, phù hợp với bản gốc đính kèm. Và hơn nữa giá cả dịch thuật HACO áp dụng rất linh hoạt.
Dịch thuật HACO sẽ là đơn vị song hành với quá trình kinh doanh và phát triển của công ty chúng tôi tại thị trường Việt Nam cũng như thị trường Trung Quốc trong thời gian tiếp theo.
Xin cảm ơn dịch thuật HACO rất nhiều. Chúc các bạn ngày càng phát triển!
Tùng Bách