05/04/2016

Polish translation

Tiếng Ba Lan (język polski, polszczyzna) là ngôn ngữ chính thức của Ba Lan. Đây là nhánh miền Tây của nhóm ngôn ngữ gốc Slav và là ngôn ngữ được nói nhiều nhất trong nhánh[2]. […]
05/04/2016

Translation Slovak

Cộng hoà Slovak (vắn tắt: Slovakia /sloʊˈvɑːkiə/ (trợ giúp·thông tin); tiếng Slovak: Slovensko, đầy đủ Slovenská republika là một quốc gia nằm kín trong lục địa tại Đông Âu[1][2] với dân số trên 5 triệu […]
05/04/2016

Laos Translate

Dịch thuật Tiếng Lào nhanh chóng chuẩn xác Lào (tên chính thức: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, tiếng Lào:) là một quốc gia không giáp biển duy nhất tại vùng Đông Nam Á. […]
28/03/2016

SPANISH TRANSLATION

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of Spanish – ensuring perfect results suitable […]
28/03/2016

FRENCH TRANSLATION

The French language is considered as the language of love and romance. When pronounced, it is pleasing to the ear. It is also called the noble language and the language of European diplomatic circles. It […]
28/03/2016

PORTUGUESE TRANSLATION

HACO Translation Center is the pioneer in translation services. With many years of professional experience and good results of big projects, we have enough self-confidence to be in charge of Portuguese – ensuring perfect results […]