06/05/2017

CÔNG TY CP KỸ THUẬT & XUẤT NHẬP KHẨU TÙNG BÁCH

Công ty Tùng Bách là một công ty của Trung Quốc kinh doanh trên địa bàn Việt Nam. Chính vì vậy khối lượng tài liệu dịch rất nhiều, tài liệu dịch từ Trung – Việt, […]
06/05/2017

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG TÂM HỘI TRỢ TRIỂN LÃM VIỆT NAM

Công ty – Trung tâm Hội trợ triển lãm Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Nhà nước. Công ty có xu hướng liên kết với các đối tác nước ngoài, đồng thời có […]
06/05/2017

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM (VICEN)

Bất cứ công ty nào khi tìm đối tác cũng phải tìm hiểu cẩn thận. VICEN cũng không ngoài qui luật đó. VICEN đến với Dịch thuật HACO từ năm 2006. Lúc đầu chỉ là […]
06/05/2017

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN

  Ban quản lý Dự án Thủy điện Trung Sơn, với khối lượng tài liệu dịch thuật lớn và chủ yếu là tài liệu kỹ thuật, đòi hỏi độ chính xác cao, đặc biệt là […]
06/05/2017

CÔNG TY CP PHẦN MÊM LUVINA

LUVINA là đơn vị hợp tác với LUVINA Software – Nhật Bản. Nói đến Nhật Bản là nói đến chất lượng ISO, với dự án dịch thuật 5.000 trang. LUVINA Software đã tham khảo các công ty […]
24/03/2016

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO TƯ VẤN VỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH Đào tạo Tư vấn về Quản lý và Đầu tư là một công ty chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn dự án ODA, Dịch vụ cung cấp chuyên gia tư vấn […]