23/06/2016
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC DỊCH THUẬT TẠI DỊCH THUẬT HACO

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC DỊCH THUẬT TẠI DỊCH THUẬT HACO

Quy trình dịch thuật và xử lý tài liệu của khách hàng tại Dịch thuật HACO được diễn ra một cách khoa học và chuyên nghiệp. Chúng tôi tiến hành làm việc một cách nghiêm túc với […]
22/06/2016

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CỦA DỊCH THUẬT HACO

  Hotline tư vấn: 0983 820 520 Email: hanoi@dichthuathaco.vn DỊCH THUẬT HACO “NGƯỜI DỊCH CHUYÊN NGHIỆP” CAM KẾT  1. Nội dung bản dịch chính xác 100% xét trên góc độ kỹ thuật; 2. Đúng tiến độ; 3. […]
22/06/2016

QUY TRÌNH GIAO DỊCH CỦA DỊCH THUẬT HACO

  Hotline tư vấn: 0983 820 520 Email: hanoi@dichthuathaco.vn DỊCH THUẬT HACO “NGƯỜI DỊCH CHUYÊN NGHIỆP” CAM KẾT  1. Nội dung bản dịch chính xác 100% xét trên góc độ kỹ thuật; 2. Đúng tiến độ; 3. […]
09/05/2016
Dịch thuật HACO

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH & 12 GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI CỦA HACO

TẦM NHÌN TẬP ĐOÀN NGÔN NGỮ SỐ 1 TOÀN CẦU SỨ MỆNH XÓA BỎ RÀO CẢN NGÔN NGỮ NHẰM TẠO NÊN THẾ GIỚI THỊNH VƯỢNG  12 GIÁ TRỊ VĂN HÓA CỐT LÕI GIÁ TRỊ QUAN […]
22/03/2016

DANH HIỆU HACO

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU HỮU NGHỊ, HỢP TÁC KẾT NỐI ĐÂU TƯ VIỆT NAM – SINGAPORE ASEAN PUBLIC RELATIONS NETWORK/ The program cooperation and friendly exchanges connectivity investment between VIET NAM – SINGAPORE THƯƠNG HIỆU […]
22/03/2016
Dịch thuật HACO

THÀNH TÍCH HACO

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY  ĐÃ THỰC HIỆN  HỢP ĐỒNG  DỰ ÁN DỊCH THUẬT TIÊU BIỂU Được cập nhật từng tháng đến thời điểm hiện tại 1 .  Dự án Hỗ trợ Học viện Hành chính […]