Phiên dịch đa ngành

22/03/2016

PHIÊN DỊCH CHUYÊN NGHIỆP

Phiên dịch cũng là thế mạnh của HACO bên cạnh dịch thuật. Phiên dịch và dịch thuật có những điểm chung : PHIÊN DỊCH – DỊCH THUẬT đều phải hiểu sâu về ngôn ngữ của […]