Đào tạo biên – phiên dịch

24/03/2016

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BIÊN – PHIÊN DỊCH

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – DỊCH THUẬT HACO CHUYÊN NGÀNH BIÊN – PHIÊN DỊCH CHẤT LƯỢNG CAO    Đào tạo Biên dịch: Đăng ký Đào tạo Phiên dịch: Đăng ký Xuất phát từ nhu cầu […]