Chưa được phân loại

18/04/2018

NGHỀ DỊCH SÁCH, LẮM GIAN TRUÂN – TÂM SỰ CỦA MỘT NGƯỜI CHUYÊN DỊCH SÁCH TIẾNG ANH!

Mình đã làm qua nhiều nghề, chủ yếu là các công việc văn phòng, thư ký, phiên dịch Tiếng Anh, nghiên cứu thị trường, trợ lý kiêm phiên dịch Tiếng Anh, phiên dịch Tiếng Pháp… […]
28/03/2016

TRANSLATE DOCUMENTS SOCIOCULTURAL

– Các loại hồ sơ, văn bản ( kể cả văn bản Pháp lý có công chứng Tư Pháp). Chúng tôi cung cấp giải pháp dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chiều ( Anh-Việt, Việt-Anh, […]
24/03/2016

CONSULAR LEGELIZATION

Nowadays, with the tendency of integration and development, Vietnam incessantly opens and exchanges with all nations in the world. Therefore, the demand of making papers for work assignment, tourism, friend visit, business visit…is more and […]