Ban quản lý Dự án Thủy điện Trung Sơn, với khối lượng tài liệu dịch thuật lớn và chủ yếu là tài liệu kỹ thuật, đòi hỏi độ chính xác cao, đặc biệt là tài liệu AUTOCARD – bản vẽ chiếm đa phần trong tài liệu dịch. Chúng tôi đến với Dịch thuật HACO cũng tình cờ do một đơn vị đã thực hiện dự án dịch thuật lớn với Dịch thuật HACO giới thiệu. Chúng tôi đã ký hợp đồng dịch dự án Thủy điện Trung Sơn với Dịch thuật HACO. Dịch thuật HACO làm việc rất chuyên nghiệp, có qui dịch dịch thuật tỉ mỉ, phân cấp dịch thuật đã được nhất quán trong các dự án dịch. Các chuyên viên dự án dựa vào đó nghiêm chỉnh chấp hành. Bên cạnh đó Dịch thuật HACO còn sử dụng các phần mềm TRADOS, mạng lan để kết nối nhân viên dịch và các cộng tác viên dịch thuật, thống nhất các thuật ngữ chuyên ngành và cụm từ lặp lại. Từ đó tạo ra một dự án có kín kẽ, nhuần nhuyễn và chuẩn mực. Với phần AUTOCARD – kỹ thuật của Dịch thuật HACO cũng xử lí một cách mau lẹn và chuẩn xác.
Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào việc ký hợp đồng với Dịch thuật HACO, một đơn vị làm việc có tính chuyên nghiệp cao. Thái độ phục vụ nhiệt tình và chu đáo.
Chúng tôi rất cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày càng phát triển và thịnh vượng!
Trưởng ban Quản lý Dự án Thủy điện Trung Sơn